Menu:

News !

Polecamy !


Spis tre軼i dzia逝 "Artyku造"


(2kB)
Dokumenty zwi您ane z hodowl ps闚 rasowych oraz ras Staffordshire Bull Terrier.

Autor: ㄆkasz Ko幢arek
www: Berserker Staffords
e-mail: sbt@o2.pl

W niniejszym tek軼ie chcia豚ym kolejno om闚i dokumenty z kt鏎ymi mamy lub mo瞠my mie styczno嗆 w kynologii, uregulowanej hodowli ps闚 rasowych oraz podczas obcowania z psami rasy Staffordshire Bull Terrier. Poni窺ze dokumenty s oficjalnym potwierdzeniem pochodzenia, zdrowia oraz osi庵ni耩 wystawowych naszego psa lub jego przodk闚. W przypadku nabycia rasowego szczeni璚ia cz窷 z tych dokument闚 nabywcy powinni otrzyma od hodowcy, cz窷 powinna by udost瘼niona do wgl康u lub przekazana jako kopia, natomiast o wydanie/wystawienie niekt鏎ych dokument闚 nale篡 ubiega si samemu. Mam nadziej, 瞠 opisy poszczeg鏊nych dokument闚 i procedur zwi您anych z ich wystawieniem pozwol osobom rozpoczynaj帷ym swoj przygod z kynologi i nasz ras na lepsz orientacj po鈔鏚 pism z kt鏎ymi by mo瞠 b璠 mieli do czynienia...

Umowa kupna-sprzeda篡

Nabywaj帷 od hodowcy szczeni rasowe nale篡 oczekiwa od niego potwierdzenia zawarcia transakcji poprzez podpisanie odpowiedniej umowy* reguluj帷ej przeniesienie w豉sno軼i szczeni璚ia z hodowcy na nabywc. Umowa taka jest dokumentem prawnym potwierdzaj帷ym nabycie szczeni璚ia, na podstawie kt鏎ego obie strony przyjmuj na siebie wzajemne zobowi您ania w celu zapewnienia szczeni璚iu odpowiednich warunk闚 do 篡cia. Na druku umowy kupna-sprzeda篡 psa rasowego powinny zosta okre郵one:
 • data i miejsce zawarcie umowy.
 • strony zawieraj帷e umow wraz z danymi personalnymi oraz adresowymi.
 • "przedmiot" umowy - czyli imi i przydomek nabywanego szczeni璚ia wraz z danymi pozwalaj帷ymi na identyfikacj - numer tatua簑/mikrochipu, umaszczenie, data narodzin itp.
 • warto嗆 nabywanego szczeni璚ia.
 • wady dyskwalifikuj帷e widoczne w momencie nabycia szczeniaka lub procedury w przypadku wyst徙ienia takich wad w przysz這軼i.
 • wzajemne zobowi您ania i procedury pozwalaj帷e na rozwi您ywanie problem闚 mog帷ych pojawi si w przysz這軼i (np. sytuacja sprzeda篡 szczeni璚ia osobom trzecim itp.).
 • wykaz dokument闚 przekazanych w momencie sprzeda篡 szczeni璚ia.
 • podpisy reprezentant闚 obu stron zawieraj帷ych umow.
* Wz鏎 umowy kupna sprzeda篡 proponowany przez Zwi您ek Kynologiczny w Polsce mo積a uzyska w wi瘯szo軼i oddzia堯w ZK.

Protok馧 przegl康u miotu

Protok馧 przegl康u miotu Podczas odbioru szczeni璚ia rasowego od hodowcy, mo瞠my poprosi go o udost瘼nienie do wgl康u lub przekazanie kopii protoko逝 przegl康u miotu. Jest to dokument wydawany hodowcy przez uprawnion komisj sk豉daj帷 si z wyznaczonych cz這nk闚 Zwi您ku Kynologicznego w Polsce, podczas przegl康u (oceny) miotu w macierzystym oddziale hodowcy. Przegl康 miotu w ZKwP przeprowadzany jest po uko鎍zeniu przez szczeni皻a 6 tygodnia 篡cia i jest nieod陰czn cz窷ci procedury prowadz帷ej do uzyskania przez szczeni metryki, a co za tym idzie - rodowodu. W protokole przegl康u miotu okre郵ona jest ilo嗆 szczeni徠 narodzonych oraz martwych, numery tatua篡 szczeni徠, widoczne wady dyskwalifikuj帷e (wady zgryzu, umaszczenia, wn皻rostwo) oraz kondycj i ewentualne rokowania poszczeg鏊nych szczeni徠 na przysz這嗆.

Metryka

Metryka Metryka jest podstawowym dokumentem wydawanym przez ZKwP na podstawie wspomnianego powy瞠j protoko逝 przegl康u miotu. Sprzedaj帷 szczeni rasowe hodowca jest zobowi您any do przekazania nabywcy metryki. Podstawowe informacje znajduj帷e si na metryce to:
 • Imi oraz przydomek szczeni璚ia
 • Numer tatua簑
 • Rodzice szczeni璚ia
 • Dane hodowcy
Wraz z metryk nabywca udaje si do oddzia逝 znajduj帷ego si w pobli簑 jego miejsca zamieszkania, gdzie na jej podstawie szczeni jest rejestrowane w oddziale, a sama metryka wysy豉na jest za po鈔ednictwem oddzia逝 do Zarz康u G堯wnego znajduj帷ego si w Warszawie. ZG nadaje danemu szczeni璚iu numer PKR (Polskiej Ksi璕i Rodowodowej) oraz wystawia rodow鏚. Nast瘼nie rodow鏚 jest odsy豉ny do oddzia逝 w kt鏎ym szczeni zosta這 zarejestrowane, sk康 mo瞠 odebra go w豉軼iciel psa. Aktualnie procedura wydania rodowodu przez Zarz康 G堯wny trwa oko這 2 miesi璚y.

Ksi捫eczka zdrowia

Ksi捫eczka zdrowia Ksi捫eczka zdrowia szczeni璚ia jest dokumentem kt鏎y obok metryki hodowca powinien przekaza nam bezwzgl璠nie. W ksi捫eczce zdrowia znajduj si informacje na temat przeprowadzonych szczepie profilaktycznych, ich kolejnych termin闚 oraz przeprowadzonych odrobacze. Jak wa積e s szczepienia dla szczeni徠 i m這dych ps闚 nie trzeba chyba wspomina dlatego te ksi捫eczka zdrowia i/lub paszport jest nieod陰cznym dokumentem przy odbiorze szczeniaka od hodowcy.

Paszport psa

Paszport Paszport jest dokumentem analogicznym do ksi捫eczki zdrowia jednak odr騜nia paszport to, 瞠 jest on oficjalnym dokumentem niezb璠nym podczas podr騜y z naszym podopiecznym poza granice Polski. Podobnie jak w ksi捫eczce znajdziemy w nim informacje na temat szczeni璚ia, wykonanych szczepie i odrobacze oraz obowi您uj帷e (przy wje寮zie do niekt鏎ych kraj闚) informacje o wyniku badania Paszport serologicznego wskazuj帷ego poziom przeciwcia wirusa w軼ieklizny (patrz - certyfikat badania serologicznego wskazuj帷ego poziom przeciwcia wirusa w軼ieklizny). Ujednolicony wz鏎 paszportu u篡wany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W przypadku sprzeda篡 przez hodowc szczeniaka osobie mieszkaj帷 w Polsce paszport nie jest dokumentem wymaganym.

Rodow鏚 ZKwP

Rodow鏚 ZKwP Rodow鏚 jest podstawowym dokumentem u篡wanym w hodowli ps闚 rasowych potwierdzaj帷ym pochodzenie naszego psa oraz fakt przynale積o軼i do danej rasy. W rodowodzie widoczne s cztery pokolenia przodk闚 naszego podopiecznego, rasa do jakiej nale篡 nasz pies, dane adresowe hodowcy i w豉軼iciela oraz niezmiernie wa積e w przypadku ch璚i zg這szenia psa na wystaw - numer rejestracyjny oraz numer PKR. Fakt posiadania przez psa rodowodu 鈍iadczy tak瞠 o posiadaniu przez jego rodzic闚 odpowiednich uprawnie hodowlanych oraz przynale積o軼i hodowcy do struktur Zwi您ku Kynologicznego w Polsce. Dzi瘯i temu mamy pewno嗆, 瞠 nasze szczeni nie pochodzi od ps闚 skojarzonych ze sob przypadkowo, a osoba od kt鏎ej nabywamy szczeni prowadzi swoj hodowl zgodnie z Regulaminem Hodowli Ps闚 Rasowych.

Rodow鏚 eksportowy

Rodow鏚 eksportowy wystawiany jest przez Zarz康 G堯wny Zwi您ku Kynologicznego w Polsce na pro軸 hodowcy, w sytuacji gdy ten sprzedaje szczeni poza granice Polski. W procedurze po鈔edniczy oddzia macierzysty hodowcy kt鏎y podobnie jak w przypadku "zwyk貫go" rodowodu wysy豉 do ZG metryk danego szczeni璚ia. Rodow鏚 eksportowy zasadniczo nie r騜ni si niczym od standardowego rodowodu ZKwP opr鏂z adnotacji "Export pedigree" oraz informacji podanych w j瞛yku urz璠owym FCI (francuskim). Aktualnie czas oczekiwania na rodow鏚 eksportowy wynosi oko這 4-6 tygodni.

Rodowody innych kraj闚/rodowody nostryfikowane

Rodow鏚 Kennel Clubu (GB) W przypadku importu szczeni璚ia lub doros貫go psa z innego kraju nale篡 przede wszystkim upewni si, 瞠 organizacja macierzysta w kt鏎ej zarejestrowany jest nabywany pies/szczeni jest organizacj uznan przez FCI (Federation Cynologique Internationale - organizacja nadrz璠na w stosunku do ZKwP), a co za tym idzie przez Zwi您ek Kynologiczny w Polsce. W wi瘯szo軼i rodowod闚 innych kraj闚 zawarte s dane i informacje analogiczne do tych znajduj帷ych si w rodowodach ZKwP. Po otrzymaniu rodowodu eksportowego z organizacji w kt鏎ej zarejestrowany by nabyty pies - sk豉damy go za po鈔ednictwem oddzia逝 macierzystego w Zarz康zie G堯wnym Zwi您ku Kynologicznego gdzie niniejszy dokument jest nostryfikowany, a pies otrzymuje numer PKR oraz numer rejestracyjny (nadawany w oddziale).

Certyfikat badania L2-HGA/HC

Certyfikat badania HC Badanie w kierunku chor鏏 genetycznych* przeprowadzane jest przez odpowiednie laboratoria medyczne (aktualnie najbardziej znanym laboratorium kt鏎e zapocz徠kowywa這 badania w kierunku L2-HGA jest Animal Health Trust w Suffolk, w Wielkiej Brytanii). Samo badanie polega na wysy販e pr鏏ki krwi lub 郵iny naszego psa w celu okre郵enia jego statusu. Laboratorium po przebadaniu otrzymanej pr鏏ki wystawia certyfikat wraz z odpowiedni adnotacj: Certyfikat badania HC
 • Clear - czysty
 • Carrier - nosiciel
 • Affected - chory
* Dok豉dne opisy chor鏏 oraz schematy dziedziczenia znale潭 mo積a w dziale Zdrowie.

Certyfikat badania PHPV

Certyfikat badania PHPV Badanie w kierunku PHPV* (Przetrwa貫 hiperplastyczne cia這 szkliste) przeprowadzi mo積a u uprawnionego lekarza okulisty. Samo badanie trwa oko這 10 minut i na jego podstawie wystawiany jest certyfikat 鈍iadcz帷y o wyniku i statusie naszego czworonoga. U niekt鏎ych ras maj帷ych tendencje do zachorowa na PHPV badanie powinno by przeprowadzane co roku, jednak wed逝g opinii lekarzy weterynarii u Staffordshire Bull Terrier闚 badanie jednorazowe wydaje si by wystarczaj帷e.

* Dok豉dny opis choroby znale潭 mo積a w dziale Zdrowie.

Certyfikat badania w kierunku dysplazji

Certyfikat badania w kierunku dysplazji Prze鈍ietlenie w kierunku dysplazji staw闚 biodrowych* wykonywane jest przez lekarzy weterynarii u ps闚 ras podejrzanych o wyst瘼owanie tego schorzenia. Wynik takiego badania mo瞠 zosta odczytany, wpisany do rodowodu oraz potwierdzony certyfikatem tylko przez lekarza-specjalist uprawnionego przez ZKwP**.

Rodow鏚 z adnotacj lek. weterynarii * Opis choroby znale潭 mo積a w dziale Zdrowie.
** Wykaz lekarzy weterynarii uprawnionych do odczytywania zdj耩 rentgenowskich u ps闚 podejrzanych o dysplazj biodrow znale潭 mo積a tutaj.


Certyfikat badania serologicznego wskazuj帷ego poziom przeciwcia wirusa w軼ieklizny

Certyfikat badania serologicznego PIW Aby m鏂 legalnie wjecha z psem do niekt鏎ych kraj闚 europejskich (np. Szwecja, Wielka Brytania) wymagane jest przeprowadzenie badania pozwalaj帷ego na okre郵enie poziomu przeciwcia wirusa w軼ieklizny w jego krwi. W Polsce laboratorium wyznaczonym do przeprowadzania niniejszego badania jest Pa雟twowy Instytut Weterynaryjny w Pu豉wach. Samo badanie polega na identyfikacji psa za pomoc mikrochipu/tatua簑, a nast瘼nie na pobraniu i wysy趾i pr鏏ki krwi zgodnie z wytycznymi PIW Pu豉wy. Na podstawie otrzymanego wyniku badania (po osi庵ni璚iu przez psa wyniku powy瞠j zak豉danego minimum), lekarz weterynarii wprowadza odpowiedni adnotacj w paszporcie (strona nr 8), dzi瘯i kt鏎ej mo瞠my wjecha na terytorium danego kraju*.

* Przy planowaniu podr騜y nale篡 pami皻a o tym, 瞠 przepisy dotycz帷e przemieszczania zwierz徠 domowych r騜ni si w zale積o軼i od kraju docelowego i obowi您kiem w豉軼iciela psa jest spe軟ienie wszystkich obowi您uj帷ych wytycznych.

Dyplom M這dzie穎wego Championa Polski

Dyplom M這dzie穎wego Championa Polski Tytu "M這dzie穎wego Championa Polski" mo瞠 by przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytu逝 Zwyci瞛cy M這dzie篡, od 3 r騜nych s璠zi闚 na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie klubowej lub mi璠zynarodowej, bez okre郵onego przedzia逝 czasu.

Dyplom "M這dzie穎wego Championa Polski" wydaje Zarz康 G堯wny Zwi您ku na pisemny wniosek zainteresowanego, bior帷 za podstaw sprawozdania z oddzia堯w.

Dyplom Championa Polski

Na ka盥ej z wystaw kynologicznych w kraju s璠ziemu przys逝guje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skr鏂ie CWC, za granic CAC - certyfikat au championat).

Certyfikat mo瞠 otrzyma pies i suka, kt鏎e uko鎍zy造 15 miesi璚y i uzyska造 ocen doskona陰 z lokat pierwsz w klasie po鈔edniej, otwartej, u篡tkowej i champion闚, bez wzgl璠u na liczb konkurent闚. Trzy CWC, uzyskane od trzech r騜nych s璠zi闚 - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub mi璠zynarodowej - s podstaw do przyznania psu (suce) tytu逝 ,,Championa Polski", pod warunkiem, 瞠 mi璠zy pierwszym, a ostatnim wnioskiem up造n窸o co najmniej 6 miesi璚y. Fakt przyznania CWC s璠zia wpisuje do karty oceny odr璚znie ,,CWC" wraz z oddzieln paraf.

Dyplom "Championa Polski" wydaje Zarz康 G堯wny Zwi您ku na pisemny wniosek zainteresowanego, bior帷 za podstaw sprawozdania z oddzia堯w.

Dyplom Mi璠zynarodowego Championa Pi瘯no軼i (Interchampiona)

Zasady przyznawania Mi璠zynarodowego Championatu Pi瘯no軼i FCI:
 • Psy ras niepodlegaj帷ych pr鏏om pracy (czyli Staffordshire Bull Terriery)
  Aby otrzyma tytu Mi璠zynarodowego Championa Pi瘯no軼i, psy tych ras musz uzyska cztery certyfikaty na Mi璠zynarodowego Championa Pi瘯no軼i (CACIB) w trzech r騜nych krajach, od trzech r騜nych s璠zi闚, w minimalnym odst瘼ie 1 rok i 1 dzie.
 • Psy ras podlegaj帷ych pr鏏om pracy
  Aby otrzyma tytu Mi璠zynarodowego Championa Pi瘯no軼i, psy tych ras musz uzyska w dw鏂h r騜nych krajach, od dw鏂h r騜nych s璠zi闚 dwa certyfikaty na Mi璠zynarodowego Championa Pi瘯no軼i (CACIB), w minimalnym odst瘼ie 1 rok i 1 dzie i co najmniej trzeci lokat (...).
Dyplom Mi璠zynarodowego Championa Pi瘯no軼i Wyj徠kek stanowi psy u篡tkowe, kt鏎e do uzyskania tytu逝 Interchampiona potrzebuj Uzyskania Mi璠zynarodowego Certyfikatu U篡tkowo軼i - zdania minimum IPO-V, patrz: Regulamin Mi璠zynarodowy dla Ps闚 U篡tkowych. Zasady wsp鏊ne dla obu grup:
O CACIB mog ubiega si na wystawach mi璠zynarodowych FCI psy wszystkich ras startuj帷e w nast瘼uj帷ych klasach: champion闚, u篡tkowej, otwartej i po鈔edniej. Mo瞠 on by przyznany najpi瘯niejszemu z ps闚 i suk ze wszystkich tych klas w ka盥ej rasie pod warunkiem, 瞠 rzeczywi軼ie na to zas逝guj. Kiedy w danej rasie wyst瘼uje wiele odmian r騜ni帷ych si mi璠zy sob mas cia豉, okryw w這sow, umaszczeniem itp., Zgromadzenie Generalne FCI decyduje, czy w rasie tej przyznawany b璠zie jeden CACIB dla wszystkich odmian 陰cznie, czy kilka CACIB-闚. Ewentualne sprzeciwy lub w徠pliwo軼i Komitet FCI rozstrzyga po konsultacji z krajem pochodzenia rasy i Komisj Standard闚.

Obowi您uje zasada, 瞠 pies (suka) uzyskuj帷y CACIB na wystawie otrzymuje automatycznie CWC. CACIB rezerwowy (res. CACIB) mo瞠 zosta przyznany i przekszta販ony w CACIB na wniosek w豉軼iciela psa, kt鏎y otrzyma res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, kt鏎ej jest on cz這nkiem, o ile spe軟ione zostan nast瘼uj帷e warunki: 1. CACIB zosta przyznany psu, kt鏎y jest ju Mi璠zynarodowym Championem Pi瘯no軼i (tytu potwierdzony przez FCI). 2. CACIB zosta przyznany psu, kt鏎y nie posiada pe軟ego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.

Dyplom kwalifikacji na wystaw Cruft

Dyplom kwalifikacji na wystaw Cruft Aby m鏂 zg這si naszego psa na odbywaj帷 si w Wielkiej Brytanii wystaw Cruft nale篡 zakwalifikowa si przez wygranie na jednej z wyznaczonych wystaw mi璠zynarodowych* por闚nania o Najlepsz Doros陰 Suk w Rasie (CACIB), Najlepszego Doros貫go Psa w Rasie (CACIB) lub klasy m這dzie篡 wraz z uzyskaniem tytu逝 "Zw. M這dzie篡". Jako, 瞠 angielski Cruft jest jedn z najbardziej presti穎wych wystaw Staffordshire Bull Terrier闚 i budzi wiele emocji, samo zakwalifikowanie si jest du篡m osi庵ni璚iem i z regu造 konkurencja na wystawach kwalifikacyjnych jest naprawd liczna. Sam dyplom kwalifikacji mo瞠 r騜ni si kolorem w zale積o軼i od p販i zwyci瞛cy. Wskazana jest na nim data i miejsce wystawy na kt鏎ej dany pies zdoby kwalifikacj, imi zwyci瘰kiego psa oraz s璠zia kt鏎y dokona wyboru.

*W Polsce wystaw na kt鏎ej mo積a zdoby kwalifikacj jest od kilku lat Mi璠zynarodowa Wystawa Ps闚 Rasowych w Katowicach. Spo鈔鏚 polskich ps闚 kt鏎e do tej pory zakwalifikowa造 si na Cruft pokazany zosta w Birmingham Int.Ch. Dark Side Tak Wiele Mi這軼i (hod. A.Plebaniak, w. N.Sobek).

<< wstecz

All Right Reserved : Copyright by Staffordshire Bull Terrier Info : design by Lucas

[ Informacje o prawach autorskich do materia堯w wykorzystywanych na stronach portalu SBT Info oraz zasady korzystania z serwisu ]